Programe si strategii

MISIUNE

Furnizarea de servicii medicale de cea mai bună calitate, care să permită realizarea dezideratului nostru principal „controlul cat mai complet al bolii”, sau, daca acest lucru nu e posibil, „ameliorarea simptomatologiei” având în vedere permanent satisfacţia si siguranţa pacientului.

VIZIUNE

Îmbunătăţirea calităţii actului medical şi diversificarea serviciilor oferite populaţiei, cu respectarea drepturilor pacienţilor şi a drepturilor cetăţeneşti.

OBIECTIVE

Creşterea calităţii actului medical; Creşterea calităţii actului managerial; Adaptarea serviciilor medicale oferite la standardele europene şi internaţionale în domeniu; Adaptarea serviciilor de îngrijire la cerinţele şi exigentele pacienţilor, aflaţi în centrul atenţiei organizaţiei; Eficientizarea utilizării resurselor umane ale spitalului.