Legislatie

Legea nr. 95/2006

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Legea nr. 46/2003

Legea nr. 46/2003 – privind drepturile pacientului

Ordinul MS nr. 1410/2016

Ordinul MS nr. 1410/2016 - Norme de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

Legea nr. 544/2001

Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public

Hotărârea nr. 123/2002

Hotărârea nr. 123/2002- Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

Hotărârea nr. 521/2023

Hotărârea nr. 521/2023 - Contractul cadru

Ordinul MS/CNAS nr. 1.857/441/2023

Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 - Normele de aplicare ale contractului cadru

Legea nr. 319/2006

Legea nr. 319/2006 – privind securitatea şi sănătatea în muncă