16 august 2021
24 Iulie 2017

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru achizitionarea dezinfectantilor necesari pentru buna functionare a Centrului de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”. Dezinfectantii trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform specificatiilor tehnice care fac parte integranta din acest caiet de sarcini.


Caiet de sarcini, dezinfectanți


16 august 2021
7 Iulie 2017

Obiectul caietului de sarcini il constituie furnizarea de diverse produse pentru curatenie cod CPV 39831240-0 ( produse de curatenie ).
Furnizorul se obliga sa livreze produsele necesare la sediul beneficiarului din Str. Thomas Masarik nr. 5, sector 2, Bucuresti, in baza comenzilor ferme ale achizitorului.
Achizitia produselor se va realiza conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 98/2016 pct. (5) potrivit caruia, „Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei.”
Achizitia se va initia prin publicarea unui anunt de publicitate in catalogul de achizitii publice SEAP.
Sursa de finantare: bugetul propriu
Contractul se va incheia cu valabilitate in perioada iulie – decembrie 2017, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie.


Caiet de sarcini curatenie


16 august 2021
14 Iunie 2017

Obiectul achizitiei il constituie asigurarea de catre prestator a operatiunilor de intretinere, verificare si reparare a sistemului de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, aflat in dotarea Centrului Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” pentru cladirile C1 Si C3, cod CPV 50324100-3 ( servicii de intretinere a sistemelor ). Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la sediul beneficiarului din Str. Thomas Masarik nr. 5, sector 2, Bucuresti.


Caiet de sarcini – achizitie servicii de mentenanta sistem de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

sigla-reumatologie2-jos

Str. Thomas Masaryk 5, Bucureşti, sector 2
Tel. centrala: 021/211.68.48
secretariat@centru-reumatologie.ro

9001_Rumania_col

Copyright © 2021 Centrul Clinic de Boli Reumatismale - Dr. Ion Stoia - Bucuresti. Toate drepturile rezervate.