16 august 2021
25 August 2017

CAIETUL DE SARCINI face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica. Contine in mod obligatoriu, specificatii tehnice.
Achizitia se va face cu respectarea legislatiei referitoare la achizitiile publice si a Ordinului Ministrului Mediului privind Programul de stimulare a innoirii parcului auto national (Rabla 2017)- persoane juridice.


Caiet de sarcini pentru achizitia unei ambulante prin programul Rabla

sigla-reumatologie2-jos

Str. Thomas Masaryk 5, Bucureşti, sector 2
Tel. centrala: 021/211.68.48
secretariat@centru-reumatologie.ro

9001_Rumania_col

Copyright © 2021 Centrul Clinic de Boli Reumatismale - Dr. Ion Stoia - Bucuresti. Toate drepturile rezervate.