Prezentare

Centrul Clinic de Boli reumatismale Dr. Ion Stoia este singurul spital de monospecialitate din tara. In unitatea noastrase acorda servicii medicale (diagnostic, monitorizare si tratament) destinate pacientilor cu afectiuni reumatoide de tip inflamator ( poliartrita reumatoida, spondilartropatie, afectiuni sistemice ale tesutului conjunctiv, vasculite etc) precum si afectiuni degenerative, atunci cand acestea necesita evaluare de specialitate.

VIZIUNE

CENTRULUI CLINIC DE BOLI REUMATISMALE „DR. I. STOIA” urmăreşte îmbunătăţirea calităţii actului medical şi diversificarea serviciilor oferite populaţiei, cu respectarea drepturilor pacienţilor şi a drepturilor cetăţeneşti.


MISIUNE

Furnizarea de servicii medicale de cea mai bună calitate, care să permită realizarea dezideratului nostru principal „controlul cat mai complet al bolii”, sau, daca acest lucru nu e posibil, „ameliorarea simptomatologiei” având în vedere permanent satisfacţia si siguranţa pacientului.
Echipa care a elaborat si care coordoneaza implementarea strategiei este formata din:

1. Manager – Conf dr. Catalin Codreanu
2. Director medical -Dr. Corina Delia Mogoşan
3. Director financiar contabil – Ec. Sorin Guruianu


OBIECTIVE

creşterea calităţii actului medical;
creşterea calităţii actului managerial;
adaptarea serviciilor medicale oferite la standardele europene şi internaţionale în domeniu;
adaptarea serviciilor de îngrijire la cerinţele şi exigentele pacienţilor, aflaţi în centrul atenţiei organizaţiei;
eficientizarea utilizării resurselor umane ale spitalului.

Strategia de dezvoltare a CENTRULUI CLINIC DE BOLI REUMATISMALE „DR. I. STOIA” între anii 2014-2020 constituie documentul intern principal de planificare strategică pe termen scurt, mediu şi lung, care cuprinde obiectivele de dezvoltare a spitalului pâna în anul 2020 şi stabileşte măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective. Strategia serveşte drept instrument unic de integrare a cadrului strategic existent, de racordare a procesului de planificare bugetară cu cadrul de politici de dezvoltare ale Uniunii Europene în domeniul sanitar.
Această strategie aparţine echipei manageriale numite în CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE „DR. I. STOIA”
Obiectivul fundamental al strategiei este creşterea continuă a calităţii actului medical acordat în cadrul spitalului nostru, cu scopul final de a asigura îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor, dar şi familiilor acestora.
Elaborarea prezentei strategii de dezvoltare instituţională a CENTRULUI CLINIC DE BOLI REUMATISMALE „DR. I. STOIA” în domeniul dezvoltării pe termen scurt, mediu şi lung s-a realizat în conformitate cu planul strategic national în domeniul sanitar şi a legislaţiei:

  • Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii şi Legea spitalelor, nr.270/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul MSP nr.972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare a spitalelor;
  • Ordinul MSP nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
  • Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului şi normele de aplicare;
  • Legea nr 672/2002, privind auditul public intern;
  • Ordinul MFP nr.38/2003, privind exercitarea activităţii de audit public intern;
  • Ordinul MSP nr.840/2003, privind normele metodologice de organizare şi exercitare a auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătăţii;
  • Ordinul MSP nr.1764/2006, privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică;
  • Ordinul MSP nr.39/2008, privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;
  • Ordinul MSP nr.1224/2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului MSP nr.1771/2006, privind aprobarea normativelor de personal.

sigla-reumatologie2-jos

Str. Thomas Masaryk 5, Bucureşti, sector 2
Tel. centrala: 021/211.68.48
secretariat@centru-reumatologie.ro

9001_Rumania_col

Copyright © 2021 Centrul Clinic de Boli Reumatismale - Dr. Ion Stoia - Bucuresti. Toate drepturile rezervate.