Pacienți

Obligațiile pacientului și program de vizită

Obligațiile pacientului

Obligaţiile pacientului internat:

  1. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital;
  2. Este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii;
  3. Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută;
  4. Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;
  5. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului şi al secţiei;
  6. Pacienţii sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical şi de îngrijire precum şi pe ceilalţi pacienţi;
  7. Respectarea ordinei şi liniştii, păstrarea curăţeniei în saloane, sala de mese, coridoare;
  8. Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului;
  9. Introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de secţie.

Program de vizită

Conform  Ordinului nr. 1284 din 17 decembrie 2012
Programul de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice, se realizează:
– de luni până vineri, în intervalul orar 15:00 – 20:00,
– în zilele de sâmbătă şi duminică, între orele 10:00 – 20:00.

Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane şi pot fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp.

sigla-reumatologie2-jos

Str. Thomas Masaryk 5, Bucureşti, sector 2
Tel. centrala: 021/211.68.48
secretariat@centru-reumatologie.ro

9001_Rumania_col

Copyright © 2021 Centrul Clinic de Boli Reumatismale - Dr. Ion Stoia - Bucuresti. Toate drepturile rezervate.