Pacienți

Documente internare

Vă reamintim ca pentru internarea in cadrul Centrului Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia trebuie sa va prezentati cu urmatoarele documente:

Acte necesare pentru internare


 • Bilet de internare în dublu exemplar de la medicul  specialist din cadrul spitalului
 • Dovada calităţii de asigurat
 • CARD sanatate

Salariații si coasigurații acestora


 • adeverinta eliberata de angajator. Se va utiliza obligatoriu modelul de adeverinta publicat in Monitorul Oficial.
 • Copie dupa cartea de identitate

Pensionari


 • copie dupa cartea de identitate;
 • copie dupa ultimul talon de pensie sau adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei
 • documente suplimentare, daca este cazul (copii dupa revizuiri medicale din ultimii ani pentru pierderea capacitatii de munca / invaliditate etc).

Persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj


 • copie dupa cartea de identitate;
 • copie ultimul talon de somaj sau dupa adeverinta eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj.
 • Adeverinta are valabilitate 6 luni.

Persoana fara venit


 • copie dupa cartea de identitate;
 • adeverinţă de la circa financiară sau de la primărie că nu au avut nici un venit ;
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.
 • Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Copii sub 18 ani


 • copie după certificatul de naştere şi copie după buletinul mamei
 • pentru copii de peste 14 ani copie după cartea de identitate şi adeverinţă de la şcoală

Elevi sau studenti (18-26 ani)


 • copie dupa cartea de identitate;
 • document din care sa rezulte calitatea de elev / student;
 • declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca;
 • dovada platii contributiei in cazul in care au obtinut venituri.
 • Adeverinta are valabilitate pe durata anului scolar / universitar.

Femei insarcinate/lauze


 • copie dupa cartea de identitate;
 • adeverinta medicala sau copie dupa Certificatul de nastere al copilului;
 • Adeverință de salariat ;
 • Trimitere de la medicul de familie;
 • Copii + originale (care vor fi returnate) ale următoarelor acte:
 • – Certificat căsătorie
 • – Carte de identitate ambii părinti
 • – Certificate de naștere ambii părinti
 • – Livret de familie
 • Adeverinta are valabilitate 1 an.

Persoane cu handicap


 • Copie dupa cartea de identitate
 • Copie dupa certificatul de persoana cu handicap sau cupon handicap
 • Valabilitate 1 an

Persoane care se afla in concediu pentru cresterea copilului


 • In aceasta categorie intra persoane care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la doi ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.
 • copie dupa cartea de identitate;
 • copie dupa certificatul de nastere al copilului;

Cetatenii straini


 • Pasaport/ act de identitate cu fotografie
 • Card european de asigurare de sanatate/adeverinta de asigurare de sanatate
 • Permis sedere
 • Adeverinta de salariat (daca este cazul)

Istoricul medical


 • Ar fi util să aveți asupra dumneavoastră toate analizele și scrisorile medicale care alcătuiesc istoricul dumneavoastră medical, precum și să comunicați medicului curant atât tratamentul medicamentos uzual cât și cel ocazional (analgezice, siropuri de tuse etc.), aceste date fiind necesare pentru continuitatea, urmărirea și adaptarea pe durata internării a tratamentului medicamentos.

Siguranța bunurilor pe durata internării


 • Pentru siguranța bunurilor dumneavoastră pe durata internării, vă recomandăm să nu aveți asupra dumneavoastră obiecte de valoare (bijuterii, ceasuri etc.). Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia nu își poate asuma responsabilitatea în caz de furt sau pierdere a obiectelor personale.
sigla-reumatologie2-jos

Str. Thomas Masaryk 5, Bucureşti, sector 2
Tel. centrala: 021/211.68.48
secretariat@centru-reumatologie.ro

9001_Rumania_col

Copyright © 2021 Centrul Clinic de Boli Reumatismale - Dr. Ion Stoia - Bucuresti. Toate drepturile rezervate.